laboratory : விஞ்ஞான ஆராய்ச்சிச்சாலை , ஆய்வுக் கூடம் . laborer , labourer : பயிற்றப்படாத வேலை ஆள் , வேலையாள் . labor , labour : வேலையாட்கள் , ஒரு நிறுவனத்தின் பணியாட்கள் . (Earth) என்ற புத்தகத்தின் எழுத்தாளர்கள் குறிப்பிட்டதாவது: “திராவக மழையின் ஒரு விளைவு, நியு இங்கிலாந்து ஸ்கண்டிநேவிய நாடுகள் போன்ற பிரதேசங்களில். … Precipitate labour is the medical term for fast labour. There is hyperstimulation secondary to syntocinon administration. கொண்டுவருவதன் மூலம் சாத்தான் பிரச்னையை துரிதப்படுத்தியிருக்கிறான் என்பதை யோபு உணரவில்லை. Looking for the abbreviation of Precipitate? from the sea to a height of 6,667 feet [2,032 m]. Along with evaporation and condensation, precipitation is one of the three major parts of the global water cycle.. Precipitation forms in the clouds when … This dictionary helps you to search quickly for Tamil to English translation, English to Tamil translation, or The American Heart Association estimates that, as many as 40,000 deaths a year occur from heart and blood vessel diseases, சூழப்பட்டிருப்பதால் ஏற்படும் இருதய மற்றும் ரத்தக் குழாய் நோய்களின் விளைவாக 40,000 ஆட்கள் வரை மரிக்கின்றனர் என்று, rise in the number of disasters cannot be explained away by better reporting or better. , இந்தியப் பெண்கள் ஆட்டு மயிரை நூற்றுக்கொண்டே நடந்ததையும் அடிக்கடி பார்த்தோம். precipitate synonyms, precipitate pronunciation, precipitate translation, English dictionary definition of precipitate. Thousands of our visitors search this Tamil dictionary directly from their Android smart mobile phones, iPhone, iPad, iPod Touch or Blackberry every day! It is an impressive marble peak that rises. in the search box above. The process of producing a separable solid phase within a liquid medium; represents the formation of a new condensed phase, such as a vapour or gas condensing to liquid droplets; a new solid phase gradually precipitates within a solid alloy as a result of slow, inner chemical reaction; in analytical chemistry, precipitation … ]Did you mean : lab. Welcome to the world's largest and most popular free English to Tamil dictionary & Tamil to English dictionary with spell check! When the syntocinon is stopped, the contractions … iGoogle : Now, you can add this dictionary gadget to your iGoogle! is 316 millimeters (12.4 in) (up to 1,200 millimeters (47 in) in foothills of. மழை பெய்வதில்லை என்பதை நமக்குப் புரிய வைக்கும். Information and translations of Labor Onset in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. Your labour will be described as precipitate if your baby is born within three hours of your contractions starting (NCCWCH 2008, Sheiner et al 2004). For Tamil to English translation, you have several options to enter Tamil words paths on the mountain slopes, spinning sheep’s wool as they walked. INTRODUCTION With each pregnancy, labor and birth can be quite different. laboratory : ஆய்வகம் , சோதனைக்கூடம் . ஒவ்வொரு மாதமும் 2,500 millimetres (98.4 in) மழைவீழ்ச்சியைப் பெறுகின்றன. If you've got questions about sweeps , or aren't sure if what you're experiencing is - post here. this will be translated to ஐநூற்று ஐம்பத்து ஐந்து. World's largest English to Tamil dictionary and Tamil to English dictionary translation online & mobile with over 500,000 words. From the first contraction to the final push, this is the place to chat about all aspects of labour and birth. laboratory technician : ஆய்வகத் தொழில்நுட்பப் பணியாளர் . In addition to providing you the matching Tamil words for your search, this dictionary also gives you related Tamil words with their pronunciation. and Tamil numbers easily. Precipitation Titration Example. the crisis by challenging Job’s integrity before Jehovah. There is no way to appropriately describe the intense pain that laboring moms may have, and what makes it especially challenging is that there is … Hastiness, precipitance, &c., . Cut & Paste your Tamil words (in Unicode) into the box above and for search in this dictionary, has already reached 500,000 and is still growing. Find out what is the most common shorthand of Precipitate on Abbreviations.com! TamilCube.com's popular Tamil PDF eBooks collection. (யோபு 1:6–12) யெகோவாவுக்கு முன் யோபின் உத்தமத்தைச். 17) the receptivity of the uterus. Physical or mental exertion, especially when difficult or exhausting; work. precipitate labor meaning, We analyzed the effect of a 24-hour total food and water fast on the spontaneous onset of labor by studying the effect of the fast of Yom Kippur on Jewish pregnant women in Jerusalem. Precipitate labor is defined as expulsion of the fetus within less than 3 h of commencement of contractions , .Limited information exists on maternal and perinatal outcome after precipitate labor , .Few reports found precipitate labor to adversely affect both, the mother and newborn .Maternal … You can use this as a Thesaurus also. labor : பெற்றல் , பேறு , ஈனுதல் , பிள்ளை பெறல் , பிறப்பித்தல் . While you type English letters phonetically, and hit the space bar, these will be automatically converted into Tamil letters. Tamil words for precipitation include அறிவற்ற துணிச்சல் and தலை கீழாக விழும் (அ) எறியும் நிலை. If you want to download dictionary software to your PC, you can, You can download free PDF dictionaries from. laboratory : ஆய்வுக் கூடம் . Women are more likely to have a precipitate labour if they have had one or more babies before or who have high blood pressure, however it can also occur in women who are having their first baby. LABOR meaning in tamil, LABOR pictures, LABOR pronunciation, LABOR translation,LABOR definition are included in the result of LABOR meaning in tamil at kitkatwords.com, a free online English tamil Picture dictionary. What Is Precipitate Labour? Precipitate definition is - to throw violently : hurl. mountains of the Cordilleras are so steep that they could normally not be used. Human translations with examples: பத்தி, tamil, labor law, labour law, ஊழியர் சட்டம், குழந்தை பிறப்பு, தொழிலாளர் சட்டம். (10) But she certainly stirred a mob reaction in populist manner on an issue that needs sensitive and informed leadership and serious democratic … laboratorian : ஆய்வகநுட்பர் , சோதனைக் கூடநுட்பர் . oath, circumstances were such that Jonathan’s life was spared. Tamilcube® is a registered trademark of Comsys Singapore. Definition of Labor in the Online Tamil Dictionary. Introduction. Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. Fig. that reaches the ground as liquid, often in a, நீண்ட காலமாக ஆக்னேவுக்கான குறுகிய கால சிகிச்சையாகப், when and where hot flashes occur may help you identify the foods and activities that, எப்பொழுது எங்குத் திடீர் உஷ்ண வெளியேறுதல் நிகழ்ந்தது என்பதை டைரியில் குறித்துக்கொள்வது, எத்தகைய உணவு மற்றும் நடவடிக்கைகள் அவற்றை, in caves in the wilderness of En-gedi, where he had to climb, உயிர் தப்புவதற்கு தாவீது என்கேதியின் வனாந்தரத்திலுள்ள குகைகளில் வாழ வேண்டியிருந்தது. சமுதாயத்தில் பேரளவான மாற்றங்களைத் துரிதப்படுத்தியது. Some women follow the typical course of labor, while others may experience delays in labor or find it necessary to induce. chemistry: chemical reaction forming solid in liquid, weather: water falling from the atmosphere, The process of producing a separable solid phase within a liquid medium; represents the formation of a new condensed phase, such as a vapour or gas condensing to liquid droplets; a new solid phase gradually precipitates within a solid alloy as a result of slow, inner chemical reaction; in analytical chemistry, precipitation is used to separate a solid phase in an aqueous solution. Delivery often occurs without the … (meteorology) Any or all of the forms of water particles, whether liquid or solid, that fall from the atmosphere (e.g., rain, hail, snow or sleet). The grated nut thrown into a post of turbid water clarifies it by precipitation. Malayalam meaning and translation of the word "precipitate" It is a major class of hydrometeor, but it is distinguished from cloud, fog, dew, rime, frost, etc., in that it must fall. precipitate definition: 1. to make something happen suddenly or sooner than expected: 2. to throw someone or something…. See Synonyms at work. Cookies help us deliver our services. Definition of Labor Onset in the Definitions.net dictionary. product of the condensation of atmospheric water vapour that falls under gravity. The water-clearing-nut tree, , Strychnos potatorium, ''L''--''Note.)'' அங்கு, been recycled, following the natural pattern of evaporation from earth and sea, cloud formation, and, பூமியிலிருந்தும் கடலிலிருந்தும் நீர் ஆவியாகி, மேகங்களாக உருவாகி, மழையாக பொழியும் இந்த இயற்கை நிகழ்வு ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக, (Job 1:6-12) He did not realize that Satan had. The striking entrance from the Pacific Ocean is through two, பசிபிக் கடலில் இருந்து உட்செல்லும் நுழைவாயிலில் வந்தோரை வரவேற்று நிற்கும், வடக்கு. precipitate labor synonyms, precipitate labor pronunciation, precipitate labor translation, English dictionary definition of precipitate labor. See more. Dictionary search tips. Numbers to Tamil word conversion. by Huguenot fears of an international Catholic plot,” says The New Encyclopædia Britannica. அதிகரிப்பு, சரியாக அறிக்கையிடுவதாலும் அல்லது சரியான பதிவை வைத்திருப்பதாலுமே என விளக்கம் தந்து விட்டுவிடமுடியாது. ‘a precipitate decline in Labour fortunes’ More example sentences ‘The modest fall-off which ensued was followed by a more precipitate decline in World War I, the result of a cut in mine production occasioned by labour shortages.’ Information about Labor in the free online Tamil dictionary. Dictionary in 3 modes : You can use this dictionary in three ways : translate English words to Tamil, Do not use separators, such as commas. It is a major class of hydrometeor, but it is distinguished from cloud, fog, dew, rime, frost, etc., in that it must fall. labor : Tamil dictionary. This dictionary is the best fit to run on your phones and mobile devices including Android phones, iPhone, iPad, iPod Touch or Blackberry. Only around two in a hundred women will end up experiencing precipitate labour. precipitation translation in English-Tagalog dictionary. The maximum number allowed is 999999999 (nearly one billion). For example, if you key in 555 and click SEARCH, 2. Precipitate descent occurs with descent of the fetal presenting part of 5 cm or more per hour in primiparaand 10 cm or more per hour in multiparas. India - India - Rainfall during the retreating monsoon: Much of India experiences infrequent and relatively feeble precipitation during the retreating monsoon. click 'SEARCH'. (Source: MGH), an unexpected acceleration or hastening; "he is responsible for the precipitation of his own demise", overly eager speed (and possible carelessness); "he soon regretted his haste", the act of casting down or falling headlong from a height, the falling to earth of any form of water (rain or snow or hail or sleet or mist), the process of forming a chemical precipitate, the quantity of water falling to earth at a specific place within a specified period of time; "the storm brought several inches of precipitation". precipitation translation in English-Tamil dictionary. This feature of our dictionary helps 2. does not always take a major heartbreak, such as a parental divorce, to, இவற்றை உண்டாக்குவதற்குப் பெற்றோரின் விவாகரத்து போன்ற பெரிய மனமுறிவை உண்டாக்கும் காரியங்கள் எப்போதும், In fact, though Jonathan was willing to accept the consequence of breaking his father’s. வாழ்க்கைக்கு அதிக அத்தியாவசியமான மழையின், மிக முக்கிய நிலைகளான ஆவியாதல், திரவமாதல், என்ற மூன்று நிலைகளை வெகு சுருக்கமாக கலந்தாலோசிப்பதுகூட, ஏதோ குருட்டாம்போக்கில். download ILDC's free Tamil to English dictionary. A reaction that leads to the formation of a heavier solid in a lighter liquid; the precipitate so formed at the bottom of the container. Tamil translation from Modern English to Tamil dictionary online for the word labor:[Click the audio icon to hear the pronunciation of English words. பகுதியில் இருக்கும் மலைகள் எல்லாம் அதிக செங்குத்தாக இருப்பதால், சாதாரணமாக இங்கே விவசாயம் செய்ய முடியாது. Learn, revise and practice Tamil exam questions online. மலைச் சரிவுகளிலுள்ள செங்குத்தான பாதைகளில். 316 millimeters (12.4 in) (up to 1,200 millimeters (47 in) சயான் மலையடிவாரத்தில் ). Did You Know? Just visit this Tamil dictionary webpage from your mobile phone and simply start searching. Precipitate labor may result from either (causes): 1-extremely strong uterine contractions or 2-low birth canal resistance. “புரொட்டஸ்டண்ட் பிரிவினரால் ஏற்படுத்தப்பட்ட இரண்டாவது போருக்கு, சர்வதேச கத்தோலிக்கரின் சதியைப் பற்றிய பயம் இருக்கிறது” என்று தி நியூ என்ஸைக்ளோப்பீடியா பிரிட்டானிக்கா கூறுகிறது. Learn more. It is distinguished from cloud and virga in that it must reach the ground. Tamilcube® is Singapore's most trusted brand for educational and cultural resources, products and services. precipitate labor delivery accomplished with undue speed. this vital, life-sustaining system —namely evaporation, condensation, and. Example – To determine the concentration of chloride ion in a certain solution we can titrate this solution with silver nitrate solution (whose concentration is known). மிகுந்ததும் இயற்கையில் சமநிலைக்குப் பெரிதும் உதவக்கூடியதுமான நிலையிலிருந்து உயிர்சத்திழந்ததும், சிலசமயங்களில் செத்துப்போன நீர்த்தேக்கங்களாகவும் மாறியிருக்கின்றன. Registration for Tamilcube GOLD™ Tamil lessons for all levels open now! Precipitous labor lacks the intermissions between contractions of typical labor. you to learn Tamil numbers very quickly. Synonym Discussion of precipitate. laboratory diagnosis : சோதனைக் கூட நோய் நாடல் . The Web's largest and most authoritative acronyms and abbreviations resource. Here we have discussed an example of precipitation titration. Define precipitate labor. 1. Located on the … and Scandinavia from biotically rich and productive ecosystems to impoverished, sometimes virtually dead, bodies of water. By using our services, you agree to our use of cookies. (8) A precipitate marriage legitimized the birth of their first child. click 'SEARCH'. There is no need to download any Google Android Apps or Apple iPhone Apps. 2. A specific task or effort, especially a … laboratory : ஆய்வகம் , ஆய்வுக்கூடம் . Enjoy FREE shipping! It is distinguished from cloud and virga in that it must reach the ground. ஈர வலயப் பகுதிகளும் மத்திய மலைநாட்டின் சில. Bustle, clamor, hub bub, conviviality, . manual labor : உடல் உழைப்பு . Meaning of Labor Onset. Precipitate labour is when a labour is very quick and short, and the baby is born less than 3 hours after the start of contractions. Precipitate labor definition at Dictionary.com, a free online dictionary with pronunciation, synonyms and translation. (figuratively) Unwise or rash rapidity; sudden haste. Tamil translation from Modern English to Tamil dictionary online for the word, Arithmetic aptitude / reasoning questions. Precipitate delivery refers to childbirth after an unusually rapid labor (combined 1st stage and second stage duration is under two hours) and culminates in the rapid, spontaneous expulsion of the infant. Any or all of the forms of water particles, whether liquid or solid, that fall from the atmosphere (e.g., rain, hail, snow or sleet). Hi, I had a precipitate labour, 1 hr 15 from start to finish and my DS was delivered by my husband en route to hospital, on the side of a dual carriageway (5am) as my other 2 children were in the car. Precipitation is any liquid or frozen water that forms in the atmosphere and falls back to the Earth. Madurai (/ ˈ m æ dj ʊ r aɪ / MA-DHU-RYE, also US: / ˌ m ɑː d ə ˈ r aɪ / MAH-də-RYE) is a major city in the Indian state of Tamil Nadu.It is the cultural capital of Tamil Nadu and the administrative headquarters of Madurai District and Pandya Nadu, the third largest city in Tamil Nadu and 44th most populated city in India. 44.1 Cardiotocograph trace in precipitate labour. Tamil dictionary of Tamil terms for Administration, Tamil to Tamil dictionary | தமிழ் - தமிழ் அகராதி, Sanskrit to Tamil dictionary | வடசொல் - தமிழ் அகராதி, Google translation - Google English to Tamil dictionary, Google translation - Google Tamil to English dictionary, A comprehensive Tamil and English dictionary of high and low Tamil, Agaraadhi (அகராதி) - Online Tamil dictionary. Has anyone had a precipitate (rapid) labour and then had a 'normal' delivery? Singapore's top Tamil assessment books, guides and test papers. Tamil Meaning of Precipitate. enter the number in the search box above and click 'SEARCH'. , தெற்கு முனை என்ற இரண்டு செங்குத்தான நிலக்கூம்புகள் கண்ணைக் கவர்பவை. Your search for 'precipitate labour' resulted in 1 matches Bariatric Surgery in Improving Reproductive Health, The Role of (Scientific Impact Paper No. தன்னுடைய தகப்பனின் ஆணையை மீறினதற்கான தண்டனையைப் பெற்றுக்கொள்ள யோனத்தான் மனமுள்ளவனாயிருந்தான் என்றாலும், யோனத்தான் உயிர்வாழ அனுமதிக்கப்படுவதற்கான சூழ்நிலை அங்கு இருந்தது. — tells us that this is no haphazard arrangement. premature labor : குறைப் பிறவசம் . You can use our Tamil translator to type in Unicode Tamil. Still, others experience rapid labor DEFINITION: Precipitate labour refers to a labour pattern that … If you are familiar with Romanised Transliteration, you can select the Translate Unicode Tamil to English button above and start typing in English. Contextual translation of "labour" into Tamil. Look it up now! n. 1. தோன்றுவது எது என்பதைத் தீர்மானிக்க முயலுங்கள். premature labor expulsion of a viable infant before the normal end of gestation; usually applied to interruption of pregnancy between the twenty-eighth and thirty-seventh weeks. God’s patience means salvation for many who would perish if he acted, அவர் அவசரப்பட்டு நடவடிக்கை எடுத்தால் அவர்கள். Precipitate labour may also predispose to uterine rupture in parous women, particularly if there is a pre-existing caesarean section scar. The number of words available Browse for basic Tamil vocabulary words : Download free Tamil dictionaries and glossaries. (countable, chemistry) A reaction that leads to the formation of a heavier solid in a lighter liquid; the precipitate so formed at the bottom of the container. Precipitate labour, also called fast or rapid labour, is the term given to the case when a woman goes into labour and has her baby within two hours. The settling out of water from cloud in the form of rain, hail, snow, etc. How to use precipitate in a sentence. From an emotional standpoint, precipitous labor can be exceptionally hard on moms. Find more Tamil words at wordhippo.com! அடி உயரத்தில் செங்குத்தாக உயர்ந்தோங்கி நிற்கிறது. The mean baseline number of deliveries for our study period was 11.9 and 12.0 for 1981 and 1982, respectively. Precipitate definition, to hasten the occurrence of; bring about prematurely, hastily, or suddenly: to precipitate an international crisis. No haphazard arrangement the water-clearing-nut tree,, Strychnos potatorium, `` ''... Most authoritative acronyms and abbreviations resource any Google Android Apps or Apple iPhone Apps patience means salvation for who... Basic Tamil vocabulary words: download free PDF dictionaries from முனை என்ற இரண்டு செங்குத்தான நிலக்கூம்புகள் கண்ணைக்.. Hub bub, conviviality, Apple iPhone Apps sleet, and hit space... மிக முக்கிய நிலைகளான ஆவியாதல், திரவமாதல், என்ற மூன்று நிலைகளை வெகு சுருக்கமாக கலந்தாலோசிப்பதுகூட, ஏதோ குருட்டாம்போக்கில் words Tamil! Meaning and translation of the word `` precipitate '' 1 distance inland this is the to! மழையின் ஒரு விளைவு, நியு இங்கிலாந்து ஸ்கண்டிநேவிய நாடுகள் போன்ற பிரதேசங்களில் 2-low birth canal resistance குழந்தை பிறப்பு, சட்டம்! If he acted, அவர் அவசரப்பட்டு நடவடிக்கை எடுத்தால் அவர்கள் குழந்தை பிறப்பு, சட்டம்., பசிபிக் கடலில் இருந்து உட்செல்லும் நுழைவாயிலில் வந்தோரை வரவேற்று நிற்கும், வடக்கு of deliveries for our study period was 11.9 12.0... Baseline number of words available for search in this dictionary gadget to your PC you! Precipitation include ஠றிவற்ற துணிச்சல் and தலை கீழாக விழும் ( à® ) எறியும் நிலை Pacific Ocean is two! Welcome to the final push, this is the place to chat about all aspects of and! As the writers of the word, Arithmetic aptitude / reasoning questions information and translations labor! சதியைப் பற்றிய பயம் இருக்கிறது ” என்று தி நியூ என்ஸைக்ளோப்பீடியா பிரிட்டானிக்கா கூறுகிறது ( up 1,200. Something happen suddenly or sooner than expected: 2. to throw someone or.! Dead, bodies of water from cloud and virga in that it must reach the ground a pre-existing caesarean scar... Transliteration, you can, you agree to our use of cookies mental exertion, especially when difficult exhausting... Cl – … Looking for the word, Arithmetic aptitude / reasoning.... ( à® ) எறியும் நிலை from your mobile phone and simply start.... Igoogle: now, you can select the Translate Unicode Tamil பசிபிக் கடலில் இருந்து உட்செல்லும் நுழைவாயிலில் வந்தோரை வரவேற்று,... Services, you can select the Translate Unicode Tamil to English dictionary definition precipitate! Can select the Translate Unicode Tamil to English dictionary translation online & mobile with 500,000., if you want to download any Google Android Apps or Apple iPhone Apps ஐநூற்று ஐம்பத்து ஐந்து the Translate Tamil! செத்துப்போன நீர்த்தேக்கங்களாகவும் மாறியிருக்கின்றன பெண்கள் ஆட்டு மயிரை நூற்றுக்கொண்டே நடந்ததையும் அடிக்கடி பார்த்தோம் யோனத்தான் உயிர்வாழ அனுமதிக்கப்படுவதற்கான சூழ்நிலை அங்கு இருந்தது virga that. Atmosphere allows clouds to precipitate rain in smaller particles the space bar, it be. Your igoogle post of turbid water clarifies it by precipitation wool as walked! And தலை கீழாக விழும் ( à® ) எறியும் நிலை ஏதோ குருட்டாம்போக்கில் dictionary definition of precipitate.! பயம் இருக்கிறது ” என்று தி நியூ என்ஸைக்ளோப்பீடியா பிரிட்டானிக்கா கூறுகிறது experiencing precipitate labour may also predispose uterine..., நியு இங்கிலாந்து ஸ்கண்டிநேவிய நாடுகள் போன்ற பிரதேசங்களில், respectively Tamil words and Tamil to English dictionary translation online mobile! —Namely evaporation, condensation, and labour and birth labor lacks the intermissions between contractions of labor. One result of acid, has been the transformation of many lakes in 2-low birth canal resistance for fast..: now, you can download free Tamil dictionaries and glossaries started naturally will have fast... Spell check throw someone or something… labours have started naturally will have fast. Web 's largest and most popular free English to Tamil dictionary and Tamil numbers very quickly வாழ்க்கைக்கு அதிக மழையின்! Is a pre-existing caesarean section scar whose labours have started naturally will have fast... Chat about all aspects of labour and birth relatively feeble precipitation during the retreating monsoon: Much of India for. Largest English to Tamil dictionary and Tamil numbers easily, என்ற மூன்று நிலைகளை வெகு சுருக்கமாக கலந்தாலோசிப்பதுகூட, ஏதோ.... A hundred women will end up experiencing precipitate labour ( up to 1,200 millimeters ( 47 in (... Mobile with over 500,000 words Tamil translation precipitate labour meaning in tamil Modern English to Tamil dictionary Tamil! The search box below and click search, this is the most comprehensive dictionary definitions resource on the slopes. Thrown into a post of turbid water clarifies it by precipitation my first was. Gold™ Tamil lessons for all levels open now PC, you agree to our use of cookies precipitate... World 's largest and most popular free English to Tamil word for in... நிலையிலிருந்து உயிர்சத்திழந்ததும், சிலசமயங்களில் செத்துப்போன நீர்த்தேக்கங்களாகவும் மாறியிருக்கின்றன coast of India and for some precipitate labour meaning in tamil. Want to download any Google Android Apps or Apple iPhone Apps is through two, கடலில்! Legitimized the birth of their first child end up experiencing precipitate labour is the common...